Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümleri Kapandı.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 07/11/2018 tarih ve 68447441-101.03.01-E23881 Sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı'nın 02/11/2018 tarih ve 75850160-101.03.01-E84664 sayılı yazısı. -Yeterli Sayıda öğretim elemanı bulunmadığından 30/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinin kapatılması uygun görülmüştür.

8.01.2019 13:00