Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitemiz bünyesinde 2009 Yılında kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13/11/2013 tarihli ve 3355345 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek-30’uncu maddesi gereğince kapatılarak Turizm Fakültesi adı altından kurulması, Bakanlar Kurulu’nun 2014/5922 karar sayısı ile 05/02/2014 tarihli toplantısında kararlaştırılmış olup, 17/04/2014 tarih ve 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Henüz öğrenci almayan ancak önümüzdeki yıllarda gerek akademik ve gerekse idari yapılanmasını tamamladıktan sonra eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin aldıkları eğitimler ile turizm sektöründe ve resmi kuruluşlarda rahatlıkla iş bulabilecek yeterliğe sahip eğitimle donatılmış olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Fakültemizin akademik personelleri; Kadrosu Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığında olup,vekaleten Dekanlık görevini yürüten 1 Profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 araştırma görevlisi (ÖYP) olmak üzere toplam 6 kişiden oluşmaktadır. Hali hazırda ÖYP’li 3 araştırma görevlisi 2547 Sayılı Kanun’un 35. maddesi gereğince diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim görmektedirler.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 07/11/2018 tarih ve 68447441-101.03.01-E23881 Sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı'nın 02/11/2018 tarih ve 75850160-101.03.01-E84664 sayılı yazısı. -Yeterli Sayıda öğretim elemanı bulunmadığından 30/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinin kapatılması uygun görülmüştür.