Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Ünvanı Adı soyadı

Kadro Yeri

Prof. Dr. Galip AKIN

F.E.F. (Ark. Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Hikmet ULUSAN

İ.İ.Bil. F. (Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN

ÇELİK

Eğitim F. (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Zübeyir BÜTÜNER

Fen-Ed. F. (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Fahri SEKER

İ.İ.Bil. F. (ABD. Bşk.)

Dr. Öğr. Ü. Esra BALIKÇI

Turizm F. (Dekan Yrd. )